Velkommen til våre nettsider!

hvordan du bruker eto sterilisator

En eto-sterilisator er en type steriliseringsenhet som bruker etylenoksid (EO eller EtO) gass for å sterilisere medisinske, farmasøytiske og andre gjenstander.Prosessen med etylenoksidsterilisering innebærer å plassere gjenstandene som skal steriliseres i et kammer, og deretter introdusere en blanding av EO og andre gasser i kammeret for å oppnå en viss konsentrasjon.Denne konsentrasjonen holdes deretter i kammeret i en spesifisert tidsperiode for å oppnå ønsket steriliseringsnivå.

Bruken av en eto-sterilisator er viktig for å sikre at medisinske og farmasøytiske artikler er fri for mikroorganismer, som bakterier og virus.Dette er med på å ivareta sikkerheten til produktene, samt sikkerheten til de som bruker dem.

Det første trinnet i å bruke en eto-sterilisator er å sikre at alle varene som skal steriliseres er riktig forberedt.Dette betyr at de skal forvarmes og eventuell emballasje fjernes.Gjenstandene skal deretter plasseres i kammeret til sterilisatoren, og døren skal lukkes og forsegles.

Når gjenstandene er i kammeret, blir riktig konsentrasjon av EO og andre gasser introdusert i kammeret.Denne konsentrasjonen blir vanligvis overvåket og kontrollert av en datastyrt


Innleggstid: Mar-03-2023